خشمش او را از جادّه حق بيرون نمى‏بَرد
مؤمن، كسى است كه هر گاه خشمگين شود، خشمش او را از جادّه حق بيرون نمى‏بَرد و هر گاه خشنود شود ، خشنودى‏اش[از كسى‏]، او را به باطل نمى‏كشانَد و چون قدرت پيدا كند، بيشتر از آنچه حقّ اوست، نمى‏گيرد
نظرات کاربران
UserName