خدای آنها از هلیکوپترهای ما قوی‌تر بود
در بازدید از کارخانه هلی‌کوپترسازی امریکایی به ادواردو آنیلی توضیح میدهند که این هلیکوپتر تمام تکنولوژی برتر جهان را در خود دارد.
ادواردو می‌پرسد در #طبس که این هلی‌کوپترها شکست خورده‌اند؟
آن ژنرال امریکایی هم در پاسخش می‌گوید خدای آنها از هلیکوپترهای ما قوی‌تر بود.
نظرات کاربران
UserName