کشتی حسین وسیعتر و سریعتر
ما اهل بیت همگی کشتی نجاتیم اما کشتی جدم حسین سلام الله وسیعتر و در طوفانهای سهمگین سریعتر است،امام صادق سلام الله
نظرات کاربران
UserName