افزایش وسعت دریاچه ارومیه
افزایش بارشها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال ۹۸ به میزان ۴۳۰ میلیمتر بوده که در مقایسه با سالهای قبل ۷۲درصد افزایش داشته است افزایش بارشها،موجب تقویت آب رودخانه ها و رهاسازی آب سد ها بسمت دریاچه ارومیه شده است .دریاچه ارومیه اکنون به لحاظ وسعت و تراز سطح آب،در بهترین وضعیت خود طی ۶ سال گذشته قرار دارد.طبق آخرین اندازه گیری های صورت گرفته در ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ آب این دریاچه هزار و ۲۷۱ متر است.
نظرات کاربران
UserName