نابودی هزاران نخل براثر سیل در روستای ابومشیلش
براثرطغیان رودخانه ها و جاری شدن سیلاب در دشتهای خوزستان هزار هکتار مزرع زیرکشت و آماده ی کشت به زیرآب رفت و خسارت سنگینی به کشاورزان وارد شد در این میان روستای ابومشیلش با دارا بودن هزاران درخت نخل در جوار رودخانه کارون یکی از قطبهای پرورش و برداشت خرمای برحی بود اما با بالا آمده آب ،بسیاری از نخلستانهای این روستا به زیر آب رفته و تنها منبع در آمد آنها از بین رفته است.
نظرات کاربران
UserName