ایثار با پای مصنوعی
رفته بود واسه تمیز کردن خونه های مردم، پاش توی گِل گیر کرد.اومدن کمکش، وقتی کشیدن پاش در اومد.پاش مصنوعی بود...
هنوز خودش رو بدهکار مردم‌میدونه! برعکس بعضیا..
نظرات کاربران
UserName