شهید جواد دل آذر
شهید جواد دل آذر، فرمانده عملیات لشکر 17 علی بن ابی طالب
نظرات کاربران
UserName