نيّت فاسد
هرگاه نيّت فاسد شود، بلا و گرفتارى پيش آيد
نظرات کاربران
UserName