شهید علی اصغر امینی بیات
شهید علی اصغر امینی بیات، فرمانده تیپ سوم لشگر 17 علی بن ابی طالب
نظرات کاربران
UserName