وسایل ضبط شده از شکارچیان غیرمجاز
شکارچیان غیرمجاز همراه با سلاح و مهمات و بقایای حیوانات شکار شده توسط پلیس امنیت عمومی فاتب دستگیر شدند.
نظرات کاربران
UserName