رژه تمرینی جنگنده های نيروی هوايی ارتش
مرحله تمرينی رژه جنگنده بمب افكن های نيروی هوايی ارتش، صبح سه‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ برای ايجاد آمادگی جهت شركت در رژه هوايی ٢٩ فروردين سالروز ارتش جمهوری اسلامی ايران برگزار شد.
عکس: حمید توکلی
نظرات کاربران
UserName