این بنده ی حقیقی من است
پیامبر خوبیها (ص): محبوب ترینِ مخلوقات پیش خدا، جوان خوشگلی است که جوانی و زیبایی اش را برای خدا و در راه فرمانبری از او بگذارد.

خداوندِ بخشنده به وجود چنین جوانی پیشِ فرشتگان می بالَد و می فرماید:

"این بنده ی حقیقی من است"

میزان الحکمه: ح ۹۰۹۶
نظرات کاربران
UserName