آخرین نفس های دشمن
بدانید آنچه که امروز دشمنان علیه جمهوری اسلامی و امت اسلام ی انجام می‌دهند نفسهای آخر دشمنی شان است
نظرات کاربران
UserName