نیاز انقلاب به هنر
مقام معظم رهبری: هنر انقلابی باید هنری فاخر و پیشرو باشد و انقلاب بدان نیاز دارد
نظرات کاربران
UserName