هنر علم است
در حق هنر ظلم شده است هنر علم و روشنگر
نظرات کاربران
UserName