چالش جوان فلسطینی
جوان فلسطینی غزه در عکس صهیونیست ها را که بسویش گاز اشک آور پرتاب کرده اند به چالش کشیده است
نظرات کاربران
UserName