درد و رحمت
امام علی سلام الله: هرگاه خداوند مومنی را دردمند کند به آن اندازه گناهانش را می بخشد
نظرات کاربران
UserName