وضعیت پلی که دو سال پیش افتتاح شده بود و در سیل لرستان فروریخت
پل کاکارضا در جاده کاکا‌رضا-الشتر در ۲۵ کیلومتری خرم آباد قرار دارد که در جریان بارش‌های سیل آسا فروریخت و مرگ یک سرنشین خودرو را رقم زد.
این پل حدود دو سال پبش افتتاح شده بود.
در حال حاضر این محور مسدود است و تردد از مسیر جایگزین پل قدیمی کاکارضا الشتر انجام می‌ شود.
نظرات کاربران
UserName