صفحه ی قرآن زیبا و قدیمی
یک نسخه از قرآن متعلق به چند صد سال پیش که با خط شکسته حاشیه نویسی شده است
نظرات کاربران
UserName