جنگ روانی دشمن برای ناامیدی
ناامیدکنندگان ملت تحت تأثیر رجزخوانی دشمن‌اند
نظرات کاربران
UserName