توصیه «سودکمتر؛ برکت بیشتر» امام جمعه بیله‌سوار به بازاریان
امام جمعه بیله‌سوار اردبیل، با حضور در بین بازاریان این شهرستان و با در دست داشتن پلاکاردی در خصوص رعایت انصاف چهره به چهره با آنان دیدار و با شعار«سود کمتر؛ برکت بیشتر» بر لزوم رعایت انصاف در معامله با مردم در روزهای پایانی سال تأکید کرد.
نظرات کاربران
UserName