تاثیر کتاب و شخصیت
هر چیزی که می‌خوانیم، بخشی بزرگ از شخصیت ما خواهد شد، و می‌تواند باعث پیشرفت یا شکست ما شود...
نظرات کاربران
UserName