لزوم کمربند بستن سرنشین عقب خودرو
در سوانح سرنشینان عقب بیشترین آسیب را می بینند چراکه از کمربند ایمنی استفاده نمی کنند
نظرات کاربران
UserName