کبوتر خانه قورتان
نمایی حیرت انگیز از بنای تاریخی کبوتر خانه قورتان حوالی تالاب گاوخونی اصفهان که هنوز چگونگی ساختش درحال بررسی است.
نظرات کاربران
UserName