زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم
طنز شعر زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم با موی های نورسیده یک نوزاد
نظرات کاربران
UserName