از جلگه تا قله
جنگل‌های راش درارتفاع 800 متری از سطح دريا با قامتی بر افراشته ميزبان گردشگرانی است كه برای تماشای زيبايی های خدادادی در قله مدوبن چالوس با تله كابين به اين منطقه آمده اند. درختان با شكوه و جلوه يی خاص در ميان سنگ ها، سيمايی جذاب به این منطقه بخشيده است. درختانی كه مايه حيات همه موجودات هستند وبرای حفظ اين جنگلها بايد كوشيد.
عکس: غلامرضا شمس ناتری
نظرات کاربران
UserName