رفتار انسان با دیگران
مهم نیست که چقدر تحصیل کرده‌ ای،چقدر با استعدادی، چقدر ثروتمندی، نحوه رفتارت با دیگران؛ همه چیز را راجع به تو می‌گوید...
نظرات کاربران
UserName