حال مجرمان در قیامت
نکات تفسیری از قرآن سوره مطففین ایه 29 و 34، روزگاری مجرمان به مومنین کنایه می زدند و می خندید ...
نظرات کاربران
UserName