ماهیگیری در کنار کوسه نهنگ ها
در نزدیکی جزیره گینه‌نو، ماهی‌گیران در حال بالاکشیدن تور ماهی‌گیری بودند که سروکله بیست کوسه‌نهنگ غول‌پیکر پیدا شد و آن‌ها مجبور شدند در شکار خود با آنها سهیم شوند!جالب اینکه حضور این مهمانان غول‌پیکر، ماهی‌گیران را غافل‌گیر کرد، اما آن‌ها خم به ابرو نیاوردند و از مهمانان خود به‌خوبی پذیرایی کردند!
نظرات کاربران
UserName