عهد بستن
مرا عهدیست با جانان

حافظ
نظرات کاربران
UserName