اندکی صبر....
عزيزِ نداشته ام
اندكى صبر...
نوبتِ ما هم ميشود!
ميرسد وقتِ عاشقى كردنمان
به رخ ميكشيم تمامِ دوست داشتنمان را
نوبتِ بازىِ آنهاست فعلاً
بيا بنشينيم و تماشايشان كنيم!

علي قاضي نظام
نظرات کاربران
UserName