بزرگترین بنای چوبی جهان
در اسپانیا یک ساختمان به نام سایبان متروپل است که به طور کامل از چوب و چسب واقعا قوی ساخته شده است وجود دارد. این بنا؛ بزرگترین ساختمان چوبی در جهان است که تنها با چسب استوار شده است.
نظرات کاربران
UserName