زکریا بدر علی الجابر
زکریا بدر علی الجابر، کودک شش ساله عربستانی که توسط یک وهابی در مقابل چشم مادر در خیابان در حکومت خائن و پست سعودی سر بریده شد فقط به جرم شیعه بودن.
نظرات کاربران
UserName