لقاح مصنوعی پلنگ ایرانی
عمل پیچیده و نادر تلقیح مصنوعی بر روی پلنگ ایرانی، صبح پنجشنبه 18 دیماه 1397 در باغ وحش پارک ارم تهران انجام شد.
عکس: مهران ریاضی
نظرات کاربران
UserName