پوستر خون عماد
قطعا خون عماد مغنیه اسرائیل را ساقط خواهد کرد

۱۲فوریه سالروز شهادت عماد مغنیه در سال ۲۰۰۸
نظرات کاربران
UserName