مرگ بر امریکا
مرگ‌بر‌آمریکا
مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پمپئو. یعنی مرگ بر سردمداران آمریکا که در این دوره این افراد هستند. مرگ برآمریکا یعنی مرگ بر شما عده‌ی معدودی که این کشـور را اداره می‌کنید؛ ما با ملت آمریکا کاری نداریم
«رهبر معظم انقلاب»
نظرات کاربران
UserName