سخنرانی رییس جمهور « دکتر احمدی نژاد» در مجمع عمومی سازمان ملل
جناب دکتر احمدی نژاد روز جمعه برابر با اول مهرماه در شصت و ششمين مجمع عمومی سازمان ملل به ایراد سخنرانی پرداختند.
نظرات کاربران
UserName