طراحی صندلیی به شکل آبنبات
این صندلی، طرحی از آقای اسمیت است که به قول طراح، مثل قطعه ای از آبنبات رنگی به هم پیچیده می باشد. این صندلی با استفاده از چوب راش ساخته شده است.
نظرات کاربران
UserName