40 سالگی انقلاب
انقلاب اسلامی ایران چهل ساله شد؛ چهل سالی که با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود. مردم استان کردستان در طول این چهل سال همواره با نظام اسلامی همراه بوده‌اند و امروز در آستانه جشن چهل سالگی انقلاب، همگام با سراسر کشور شور و شوق خاصی در تمامی اقشار و سنین آن برپا شده است.
عکس: الهام امی
نظرات کاربران
UserName