رتبه دهم جهانی در فناوری لیزر
ایران در خصوص توانمندی ساخت انواع لیزر در سطح خاورمیانه مقام اول و در آسیا بعد از ژاپن مقام دوم را به خود اختصاص داده است
نظرات کاربران
UserName