دوست داشتنی ترین
هیچ کس نخواهد فهمید
در زندگی‌ هر آدمی‌
یک نفر هست
که دوست داشتنی‌ترین پنهان دنیاست!

امیر وجود
نظرات کاربران
UserName