مراسم تقدیر از عوامل و بازیگران سریالهای 3-5-2 و سه دونگ سه دونگ
مراسم تقدیر از بازیگران و دست اندرکاران سریالهای شبکه تهران با حضور اعضای شبکه برگزارشد.
نظرات کاربران
UserName