آرزو دارم تو را
حرف امشب و دیشب نیست جانم
من مدت هاست
تو را از خدا آرزو میکنم
نظرات کاربران
UserName