بیت تاریخی حضرت امام در خمین
بیت تاریخی و زادگاه حضرت امام(س) که درحاشیه شمالی رودخانه خمین در محله قدیمی سرپل قرار دارد، میراث تار‌یخی با ارزشی است که مورد بازدید خیل عظیمی از ایرانگردان و جهانگردان است. این خانه از بناهای دوره قاجار است و حدود۱۵۰ سال قدمت دارد. معماری این بنا نیز همانند معماری خانه های ایران متناسب با اقلیم خمین واستان مرکزی ساخته شده است و مصالح اصلی به کار رفته در آن نیز ازخشت، گل و چوب است.{ این گزارش بمناسبت آغاز دهه فجر تهیه شده است!}
عکس: محسن ملک حسینی- رضوان مطهری
نظرات کاربران
UserName