عاشقانه
ای نسیم بی قرار روزهای عاشقی
هر کجا زلفی پریشان شد،گمان کردم تویی

فاضل نظری
نظرات کاربران
UserName