محبتی به زیبایی یک شاخه گل
گاهی وقت‌ها یک شاخه گل
معجزه می‌کند.
محبت را هر چقدر کم باشد؛ دست کم نگیرید...!
نظرات کاربران
UserName