قلبم برای تو می تپد
سنجاق کن
دوستت دارم های مرا
سمت غرب سینه ات...
تا قلبت بشنود،
بلرزد،
بتپد تنها برای من

باران قیصری
نظرات کاربران
UserName