معجزه عشق
تمام دردهای یک زن با عشق درمان می شود.

چارلز بوکوفسکی
نظرات کاربران
UserName