دوست دارمت
حالی برای گفتن دیوان شعر نیست!
یک مصرع و خلاصه:
تو را دوست دارَمَت
نظرات کاربران
UserName