گوشه ای آرام
بیقرارتر از من
به جهان
هیچ کسى نیست
ولیکن،
در گوشه آغوش تو
آرام ترینم...

نازی شکوری
نظرات کاربران
UserName